Pedagogisk föreläsare inom faktabaserade beslut

Den pedagogiske och kunnige statsvetaren och ekonomen Olof Gränström är också föreläsare. På sina engagerande, tankeväckande och interaktiva föredrag lär han oss om faktans och psykologins roller inom vår världsbild, samt hur detta spelar in i vår beslutstagandeprocess och i vår hantering av klimatförändringar.

Hur världen faktiskt ser ut

För att undvika beslut baserade på känslor måste vi få tillgång till fakta och rätt information. 

Covid-19 förändrade allt, men vad hände egentligen?

Covid-19 har förändrat vår värld är något som man ofta hör sägas.

Hållbar utveckling

För att verkligen kunna förstå och jobba med hållbar utveckling idag måste man förstå hur vi har hamnat där vi är.

Att sätta saker i perspektiv

Olof kan använda just er organisations statistik och visualiserande data för att skräddarsy en föreläsning.

Föreläsning

Boka in en pedagogisk föreläsning med Olof Gränström

Olof Gränström håller föreläsningar både i Sverige och på andra håll i världen, och talar om fakta och den roll som fakta spelar när vi bildar oss vår uppfattning om världen och när vi fattar beslut och gör upp planer. Hans föreläsningar täcker även in ämnen som autism och neurodiversitet, hur man kan använda faktadrivna strategier inom detta och faktabaserad handling inom ämnen som miljöförändring och hållbarhet.

För dig som är intresserad går det att boka in Gränström för en föreläsning. Han vänder sig till flera målgrupper, och fungerar lika bra för dig som driver ett företag, förening eller organisation och vill få en föreläsning för dina anställda, som för skolor. Med sin pedagogiska och engagerande stil får han med sig alla - oavsett om det gäller studerande ungdomar eller företagsanställda.

om

Olof Gränström - en erfaren statsvetare och föreläsare

Olof Gränström är en statsvetare, ekonom och föreläsare som har varit med i många projekt och samarbeten, bland annat som lärare, inom utbildande mediaproduktion, som föreläsare, och i framträdanden på TV, radio och podcastserier. Detta, tillsammans med hans arbete på den ideella stiftelsen Gapminder ihop med bland andra författaren Hans Rosling, är erfarenheter som Gränström har med sig i sitt arbete med föreläsningar om fakta och hur det spelar in i vår världsbild och hur vi fattar beslut.

Tankesättet kring faktabaserad planering, beslutstagande och strategi är även något som har haft betydelse för Gränströms roll som förälder till ett barn med autism. Detta är i sin tur också något som han har med sig i sina föreläsningar - både generella och sådana som specifikt handlar om neurodiversitet.

Vill du få en pedagogisk och engagerande föreläsning av Olof Gränström?

Olof Gränström håller i engagerande föreläsningar i många sammanhang för dig som vill lära dig om de roller fakta (eller bristen därav) och psykologi har i vårt beslutstagande och i formandet av vår världsbild - och hur du gör för att forma faktadrivna strategier. Ta kontakt för att boka en föreläsning!